Oideachas Trasteorann

Chruthaigh Meon Eile an léarscáil seo le taispeáint cá háit ar fhreastail daltaí ó Phoblacht na hÉireann ar mheánscoileanna i dTuaisceart Éireann le linn na scoilbhliana 2012/13. Níor nochtadh líon na ndaltaí sna scoileanna ina raibh figiúirí ísle ar eagla go n-aithneofaí daltaí indibhidiúla. Is iad an Roinn Oideachais, TÉ, a chuir na sonraí ar fáil. Is féidir gliogáil ar na marcóirí le heolas faoi na scoileanna éagsúla a fheiceáil.

Map settings

Image Export Format

Image Size